Ga naar de inhoud

WOZ waarde

WOZ-waarde

WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is een schatting van uw woningwaarde. Deze waarde wordt vastgesteld door de gemeente en wordt gebruikt voor het berekenen van uw belastingheffing. Het bepaalt de hoogte van de inkomstenbelasting en een aantal belangrijke gemeentelijke heffingen. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld op 1 januari.

Hoe wordt de WOZ-waarde berekend?

De WOZ-waarde wordt modelmatig berekend aan de hand van de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Recente verkoopprijzen van panden in uw buurt bepalen de WOZ-waarde van uw woning. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de staat van onderhoud, ligging en oppervlakte van uw woning. Er kunnen omstandigheden spelen in de buurt van uw woning die de WOZ-waarde kunnen verlagen.

Hoe kan ik mijn WOZ-waarde opvragen?

U kunt uw WOZ-waarde opvragen via diverse manieren. Ten eerste via het WOZ-waardeloket. Daarnaast vindt u de WOZ-waarde ook op uw WOZ-beschikking, die u weer vindt via de website van uw gemeente of via MijnOverheid.nl. Hier moet u inloggen met uw DigiD.

Waarom is mijn WOZ-waarde anders dan mijn taxatiewaarde?

De WOZ-waarde is een modelmatige schatting van de marktwaarde op 1 januari. De taxatiewaarde is een deskundige waardebepaling van uw woning op het moment van taxatie. Wanneer uw WOZ-waarde bijvoorbeeld € 250.000,- is en u laat een taxatie doen op 1 april, kan de waarde van de woning inmiddels gestegen zijn tot € 260.000,- of gedaald zijn tot € 240.000,-.

Wanneer uw WOZ-waarde anders is dan uw taxatiewaarde, komt dat dus omdat de WOZ-waarde een schatting is op 1 januari, en de taxatiewaarde een deskundige waardebepaling is op het moment van taxatie.

Wat als ik het niet eens ben met mijn WOZ-waarde?

Als u vindt dat uw WOZ-waarde te hoog of te laag is, kunt u bezwaar maken. In de bijlage van uw WOZ-beschikking staat uitgelegd wat de procedure is. Bij uw gemeente kunt u een taxatierapport opvragen van uw woning. Daarmee kunt u controleren hoe de waarde is opgebouwd en of u het daarmee eens bent. Bij de gemeente dient u ook uw gemotiveerde bezwaar in. Vanzelfsprekend kunnen wij u daarbij helpen. Wij hebben de nodige kennis en ervaring om in te schatten of het succesvol kan zijn voor u om bezwaar te maken.

Maak op tijd bezwaar

Belangrijk is dat u binnen 6 weken bezwaar maakt. Wacht dus niet te lang met het indienen van uw bezwaarschrift! Wanneer u geen bezwaar maakt, dan geldt de bepaalde WOZ-waarde in principe gewoon. Deze waarde wordt in principe elk volgend jaar verhoogd.

Informeel bezwaar

Het is mogelijk dat de WOZ-waarde wordt bijgesteld, wanneer u informeel contact opneemt met het klantcontactcentrum van de gemeente. Niet bij alle gemeentes is dit mogelijk, maar het staat u vrij dit te proberen. Wanneer u dit doet, moet u aangeven dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde en waarom. Met een taxateur wordt uw situatie dan nog eens bekeken. Gemeenten heel terughoudend in het bijstellen van de waarden die zij hebben vastgesteld. U heeft meer kans van slagen al er formeel een bezwaar tegen de WOZ-waarde wordt gemaakt.

Beroep op uitspraak bezwaar

Als u na het maken van bezwaar, nog steeds niet akkoord gaat met de WOZ-waarde, kunt u beroep instellen. Dit kan door een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank.

Als u hier ook niet uitkomt, kunt u hoger beroep instellen. Wanneer u het dan nog steeds oneens bent, kunt u cassatie instellen. Wij helpen u graag door het opstellen van goed gemotiveerde bezwaarschriften en beroepschriften.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden via whatsapp of stuur ons een mailtje. U krijgt dan
binnen 24 uur een reactie van ons. U kunt ons uiteraard ook bellen.

Blog

Hulp bij beslaglegging

Hulp bij beslaglegging

Als belastingschulden niet worden betaald kan de Belastingdienst verschillende soorten beslag leggen. Indien de Belastingdienst bij u beslag heeft gelegd dan is het heel belangrijk dat u snel actie onderneemt.…
De keuze tussen een eenmanszaak en een BV

De keuze tussen een eenmanszaak en een BV

Veel ondernemende mensen vragen zich af of ze een onderneming moeten uitoefenen in de rechtsvorm van een eenmanszaak of in de vorm van een BV. Het antwoord op deze vraag is…