Ga naar de inhoud

Ruimere terugbetalingsregeling coronaschulden: Nieuwe mogelijkheden met de Belastingdienst

  De pandemie heeft vele bedrijven en individuen in financiële moeilijkheden gebracht, resulterend
  in aanzienlijke coronaschulden. Gelukkig heeft de Belastingdienst recentelijk de
  terugbetalingsregelingen voor deze schulden versoepeld. Dit blog, met inzichten van Lisa
  Belastingspecialisten, bespreekt de nieuwe mogelijkheden en hoe u hiervan kunt profiteren.

  Achtergrond

  Tijdens de coronacrisis hebben veel ondernemers en particulieren gebruik gemaakt van
  belastinguitstel. Dit heeft geleid tot opgebouwde belastingschulden, waarvoor vanaf oktober 2022
  een betalingsregeling van kracht is. Nu biedt de Belastingdienst extra flexibiliteit voor diegenen die
  moeite hebben met deze aflossingen. Er zijn zelfs als de coronaregeling door de Belastingdienst
  wordt ingetrokken, omdat u niet heeft voldaan aan de maandelijkse aflossingsverplichting nog
  mogelijkheden om een gepaste regeling te treffen.

  Nieuwe versoepelingen

  De Belastingdienst heeft drie belangrijke aanpassingen geïntroduceerd om de betalingsdruk te
  verlichten:
  * Kwartaalbetalingen: In plaats van maandelijkse betalingen kunt u kiezen voor
  kwartaalbetalingen.
  * Betaalpauze: Een eenmalige mogelijkheid om tot zes maanden of twee kwartalen de betalingen
  op te schorten.
  * Verlenging van de betalingstermijn: Een verlenging van de terugbetalingstermijn tot maximaal
  zeven jaar, afhankelijk van de hoogte van de schuld.

  Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor deze versoepelingen, moet u voldoen aan bepaalde
  voorwaarden, zoals het tijdig nakomen van nieuwe betalingsverplichtingen en het hebben van een
  minimale schuld van €10.000 voor verlenging.

  De rol van Lisa belastingspecialisten

  Lisa belastingspecialisten kunnen u begeleiden bij het aanvragen van deze versoepelde
  betalingsregelingen. Ze bieden deskundig advies over welke optie het beste past bij uw financiële
  situatie en ondersteunen bij het indienen van de aanvraag.

  Belang van tijdige actie

  Het is cruciaal om actie te ondernemen voordat financiële problemen escaleren. Door de nieuwe
  regelingen van de Belastingdienst proactief te benutten, kunt u uw financiële situatie aanzienlijk
  verbeteren.

  Conclusie

  De versoepelde terugbetalingsregelingen van de Belastingdienst bieden nieuwe hoop en
  mogelijkheden voor diegenen die worstelen met coronaschulden. Met de ondersteuning van Lisa
  Belastingspecialisten kunt u optimaal gebruik maken van deze kansen. Is uw coronaregeling
  ingetrokken wacht dan niet te lang, want anders kan dat leiden tot ernstige gevolgen en zelfs
  misschien beslaglegging.