Ga naar de inhoud

Middeling

  Middeling

  Als uw inkomen wisselt, kunt u middeling aanvragen bij de belastingdienst. Dit houdt in dat u uw geld terugkrijgt als uw inkomen gemiddeld lager is dan een bepaald bedrag. Middeling is dus een manier om ervoor te zorgen dat u niet te veel belasting betaalt.

  Voor wie is middeling?

  Stel u voor u bent net gestart als ondernemer of als ZZP’er. Of u bent van baan veranderd en u verdient nu meer of juist minder. Misschien heeft u een flex-contract, een sabbatical opgenomen of een andere reden dat u een flink afwijkend inkomen hebt, gemiddeld genomen, over een aantal jaar gezien. Zo hebben ook de coronajaren voor veel ondernemers gezorgd voor grote verschillen in inkomsten met voorgaande jaren of jaren erna. In alle genoemde gevallen kan middeling ervoor zorgen dat u niet te veel belasting betaalt.

  Voorwaarden voor middeling

  Voor middeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Middeling moet u aanvragen binnen 3 jaar nadat u de aangifte hebt gedaan waarmee u te veel belasting hebt betaald.

  • Middeling kunt u pas aanvragen vanaf 6 weken nadat u een definitieve aanslag hebt gehad

  • Middeling is niet mogelijk bij een voorlopige aanslag

  • U moet middeling aanvragen voor alle jaren waarvoor u middeling wilt

  • Middeling geldt alleen voor inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen

  • U moet het hele middelingstijdvak in Nederland woonachtig zijn geweest en gewerkt

  • De eerste € 545,- verschil is een drempel. Dit bedrag krijgt u niet terug.

  • Bij het middelen wordt de heffingskorting buiten beschouwing gelaten

  • Als u in een jaar een negatief inkomen had, wordt dit op € 0,- gesteld

  • Als ude AOW-leeftijd hebt of hebt bereikt, wordt de berekening anders

  Welke jaren mag u middelen?

  Middeling houdt in dat men eerst het gemiddelde inkomen van drie opeenvolgende jaren berekent. Over dit gemiddelde inkomen herrekent men vervolgens de inkomstenbelasting in de drie jaren. U kunt middeling aanvragen voor de jaren waarin u te veel belasting hebt betaald. Dit zijn meestal de jaren waarin uw inkomen is gedaald. Het kan echter ook voorkomen in een periode dat uw plotseling fors is gestegen.

  Voornemen afschaffen middelingsregeling

  Het kabinet is voornemens om in 2023 de middelingsregeling af te schaffen. Dat betekent dat tijdvak 2022-2024 het laatste tijdvak is waarvoor u middeling kunt aanvragen. Het wetsvoorstel om deze wens uit te voeren is echter nog niet concreet en ingediend, dus de beslissing om het af te schaffen is nog niet definitief. Lisa Belastingspecialisten houdt de regelgeving en de uiteindelijk wetgeving de komende jaren goed in de gaten.

  Hoe vraagt u middeling aan?

  Wilt u weten of u voor middeling in aanmerking komt? Wilt u proefberekeningen laten maken om te kijken of u voordeel kunt behalen of welke jaren het meest gunstig zijn voor middeling? Of wilt u dat uw aanvraag door ons wordt gedaan? Neem dan contact met LisaBelastingspecialisten op voor meer informatie.