Ga naar de inhoud

Hulp bij belastingschulden

  Hulp bij belastingschulden

  Heeft u moeite met het op tijd betalen van uw belastingen en zijn er daardoor schulden ontstaan bij de Belastingdienst? Dan is het zaak dat u snel actie onderneemt. Dit artikel geeft u tips om  de juiste hulp krijgen bij belastingproblemen of belastingschulden.

  Wat doet de Belastingdienst?

  De Belastingdienst is een van de belangrijkste overheden in ons land. Zij zijn belast met het innen van belastingen en het uitkeren van toeslagen. Jaarlijks worden er miljarden euro’s aan belastinginkomsten binnengehaald. Dit geld wordt gebruikt voor de uitvoering van belangrijke overheidstaken, zoals het onderhouden van de infrastructuren, het financieren van sociale voorzieningen en het opleggen van belastingen.

  Wat zijn belastingproblemen?

  Belastingproblemen ontstaan wanneer uw belastingschulden niet (op tijd) betaalt. Als u  een belastingaanslag  niet betaalt, leidt dat al snel tot een boete en na verloop van tijd tot wettelijke rente. Ook kunt u problemen krijgen als de Belastingdienst niet akkoord gaat met uw aangifte of een naheffingsaanslag oplegt of misschien vindt dat u een toeslag onterecht heeft gekregen. Als er belastingproblemen ontstaan is het belangrijk dat u hier zo snel mogelijk maatregelen tegen treft, om verdere schade te voorkomen.

  Hoe kunt u belastingproblemen voorkomen?

  Om belastingproblemen te voorkomen, is het belangrijk dat u tijdig betaalt. Wanneer u in gebreke blijft, kunnen er boetes en wettelijke rente in rekening worden gebracht. Het is daarom belangrijk dat u tijdig uw belastingaanslagen betaalt. Een belastingadviseur kan u helpen bij het indienen van uw aangifte, zodat u zeker weet dat u alles correct hebt ingediend. Het is belangrijk om een goede belastingadviseur in te schakelen voordat er belastingproblemen ontstaan, zodat deze problemen snel opgelost kunnen worden.

  Gevolgen van belastingschulden

  Belastingschulden kunnen een probleem vormen voor mensen die ze niet kunnen betalen. De Belastingdienst kan dan maatregelen nemen, zoals het verrekenen van de schuld met eventuele toekomstige belasting teruggaves of het innen van de schuld via de deurwaarder. Dit kan leiden tot financiële problemen en veel stress.

  Hulp inschakelen bij belastingschulden

  Het is belangrijk om te weten dat er verschillende instanties zijn die u kunnen helpen bij het oplossen van uw belastingprobleem. Zo kunt u natuurlijk terecht bij de Belastingdienst zelf, maar er zijn ook verschillende belastingdeskundigen die u kunnen helpen. Lisa belastingspecialisten is gespecialiseerd is in belastingzaken. Zij hebben jarenlange ervaring en kennis van belastingwetgeving en beleid, waardoor zij u optimaal kunnen helpen met het aanpakken van uw belastingprobleem.

  Mogelijkheden bij belastingschulden

  Als u een schuld heeft aan de Belastingdienst en u moet nog geld van de Belastingdienst krijgen, dan kan de Belastingdienst uw schuld verrekenen. Dit kan gunstig voor u zijn als u het eens bent met uw schuld. U betaalt de schuld dan (gedeeltelijk) door de verrekening. Vaak bent u het niet eens met de schuld. In dat geval kan het heel vervelend zijn dat de Belastingdienst uw schuld verrekend. U wilt misschien eerst nog bezwaar maken tegen de schuld. Ook als de bezwaartermijn verstreken is kan de Belastingdienst uw zaak nog herbeoordelen.

  Het is de Belastingdienst echter niet altijd toegestaan om uw schud te verrekenen met een te ontvangen bedrag. Toch gebeurd dit regelmatig. U kunt ons inschakelen om u te verzetten hiertegen. Ook kan de Belastingdienst op een verkeerd tijdstip uw schuld verrekenen. Hier zijn regels voor.

  U kunt in bepaalde gevallen uitstel van betaling krijgen voor uw belastingschulden. Daarnaast is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen zodat u de schuld in delen kunt betalen. Soms kan het dan zo zijn dat u een deel van die schuld uiteindelijk zelfs niet hoeft te betalen. Aan het uitstel kunnen soms voorwaarden worden verbonden.

  Soms kan het zijn dat u kwijtschelding kan krijgen voor belastingschulden. Door een kwijtschelding houdt de schuld op te bestaan. Er zijn regels voor gronden waarop kwijtschelding mogelijk is. Lisa Belastingspecialisten kan u hierbij helpen.

  Soms kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor een kwijtschelding van uw schuld. Toch kan het dan zo zijn dat u na schuldbemiddeling onder voorwaarden niet meer hoeft te betalen. De Belastingdienst laat u dan voor wat betreft die schuld met rust en zal u niet meer vragen om te betalen. U kunt Lisa Belastingspecialisten inschakelen voor schuldbemiddeling. Door jarenlange ervaring en kennis van de regels lukt het vaak om tot een passende oplossing te komen.

  Hulp bij al uw belastingproblemen

  Lisa Belastingspecialisten kan u helpen bij het vinden van een passende oplossing voor uw belastingschuld. Ook kunnen zij helpen met het aanvragen van een uitstel van betaling of krijgen van een betalingsregeling. Zo weet u zeker dat er op de juiste manier om wordt gegaan met uw belastingprobleem of belastingschuld en kunt u weer met een gerust hart verder. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

  Wij helpen u graag bij het oplossen van al uw belastingproblemen. Wij nemen de communicatie met de Belastingdienst voor u uit handen, helpen waar nodig en zorgen dat u met een goed gevoel verder kunt. Heeft u belastingproblemen of belastingschulden? Neem dan contact op met Lisa belastingspecialisten.