Ga naar de inhoud

De keuze tussen een eenmanszaak en een BV

  Veel ondernemende mensen vragen zich af of ze een onderneming moeten uitoefenen in de rechtsvorm van een eenmanszaak of in de vorm van een BV. Het antwoord op deze vraag is meestal afhankelijk van de hoogte van de (te verwachten) winst, de fiscale regels en de mate van de aansprakelijkheid die u loopt met de ondernemersactiviteiten.

  Bij een eenmanszaak bent u voor de inkomstenbelasting ondernemer. De winst wordt belast in box 1 en de verschuldigde belastingen worden meteen afgerekend. Bij een BV bent u in de regel voor de loonbelasting en inkomstenbelasting werknemer in loondienst. U bent dan verplicht om maandelijks aan u zelf loon uit te betalen en loonbelasting af te dragen. De inkomsten zijn dan belast in box 1. Tevens bent u dan ook houder van een aanmerkelijk belang (dividenduitkeringen en uitdeling van verkoop winsten worden belast in Box 2). Hoe dit precies werkt, zullen wij u niet in dit artikel uitleggen, omdat dit vrij ingewikkeld is en meestal moeilijk te begrijpen. Indien u meer hierover wilt weten raden wij aan contact met ons op te nemen.

  Voordelen van een eenmansbedrijf

  Als ondernemer van een eenmanszaak mag u meestal in box 1 gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten. Hierdoor is alleen een deel van de winst uit onderneming onbelast. Daarnaast gelden bij relatief lage winsten ook lage tarieven. Het nadeel is dat wanneer er veel winst wordt gemaakt, wat wellicht in de toekomst van pas komt bij nieuwe investeringen, er over de totale winstbelasting betaald moet worden, terwijl dit bij een BV niet hoeft.

  Nadeel van het eenmansbedrijf

  Het nadeel van het eenmansbedrijf is dat enerzijds bij hoge winsten, over de volledige winstbelasting moet worden betaald en anderzijds, zodra iets misgaat met het ondernemen, u voor alle schulden van de BV hoofdelijk aansprakelijk zal worden gesteld. Ook uw privévermogen wordt in dat geval aangesproken, terwijl u in een BV-rechtsvorm dit soort problemen niet zal hebben, tenzij er sprake is van opzet.

  Bij een BV is de winst van de vennootschap belast met vennootschapsbelasting. De tarieven hiervan zijn veel lager dan die voor de inkomstenbelasting. Als gevolg daarvan hou je als ondernemer veel meer geld over om in de toekomst te investeren. Dit geeft meer slagkracht en daardoor ook meer groeipotentie.

  Als je de winsten niet binnen de BV wil aanwenden maar deze in privé wilt uitgeven, dan kan je dit doen door je inkomen te verhogen. Hierdoor dient echter meer loonbelasting te worden afgedragen, als gevolg waarvan de vennootschap minder winst maakt. Je kunt ook ervoor kiezen om het loon niet te verhogen, maar in de plaats aan jezelf dividend uit te keren. Over de dividenduitkering moet je uiteindelijk 26,9% belasting betalen.

  Per saldo is eigenlijk de belasting bij een BV uiteindelijk ongeveer gelijk aan de belasting die u betaalt bij de IB-onderneming als hierbij ook pensioen- en verzekeringsvoorziening in acht genomen worden. De BV heeft echter meer groeipotentieel en de beperking van de aansprakelijkheid als voordeel Daarnaast zijn er bij de BV nog wat extra voordelen die een rol kunnen spelen. Zoals onder andere de professionelere uitstraling (althans in de ogen van sommige opdrachtgevers).

  Voordeel van de BV

  Het voordeel om vanuit een BV te ondernemen ligt vaak in de aansprakelijkheidssfeer. Je bent namelijk niet aansprakelijk voor de schulden van de BV, voor zover er geen sprake is van opzettelijkheid in het handelen.

  Verschillende inbreng mogelijkheden

  Het is mogelijk om een oprichting van een BV met terugwerkende kracht tot stand te brengen vanuit een eenmanszaak of samenwerkingsverbanddoor gebruik te maken van een intentieverklaring of voorovereenkomst voor de oprichting van een BV. Hierdoor heeft u meer tijd om een definitieve beslissing te nemen. De verschillende mogelijkheden om een BV op te richten zijn o.a. de ruisende- en de geruisloze inbreng.

  Ruisende inbreng

  In het geval van een ruisende inbreng is er een terugwerkende kracht van 3 maanden mogelijk: dus wanneer u voor 1 april van een kalenderjaar een intentieverklaring opstelt en deze aangetekend naar de Belastingdienst toestuurt, dan worden de resultaten vanaf 1 januari van dat betreffende kalenderjaar aan de BV toegerekend. Dit betekent dat er over de eerste paar maanden van het kalenderjaar niet een afzonderlijke administratie en jaarrekening vereist is. Vervolgens heeft u tot 1 oktober van dit kalenderjaar de tijd om de BV daadwerkelijk op te richten en uw bedrijf in te brengen.

  Met een ruisende inbreng wordt uw huidige onderneming fiscaal gezien gestaakt. Feitelijk verkoopt u uw huidige onderneming aan een derde: in dit geval een nieuw op te richten BV. De ruisende methode is in de praktijk de meest eenvoudige, maar betekent wel heffing van inkomstenbelasting over de stakingswinst. De stakingswinst bestaat uit meerwaarde in de bedrijfsmiddelen: ook wel de stille reserves genoemd. Meerwaarde is het verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde. Denk hierbij ook aan goodwill, die staat vaak niet in de boekhouding. Het kan belastingtechnisch erg in uw voordeel werken om experts in te schakelen om uw goodwill zo goed mogelijk te bepalen. Dit is geen eenvoudige berekening. Om belastingheffing te voorkomen kan vaak een lijfrente bedongen worden bij de eigen BV.

  Geruisloze inbreng

  Voor een geruisloze inbreng is de terugwerkende kracht maar liefst 9 maanden, dit betekent dat de intentieverklaring voor 1 oktober van een kalenderjaar opgesteld en ingestuurd moet worden. Vervolgens heeft u tot 1 april van het volgende kalenderjaar de tijd om de BV daadwerkelijk op te richten en uw bedrijf in te brengen.

  Bij een geruisloze inbreng wordt uw huidige onderneming zonder de heffing van inkomstenbelasting omgezet in een BV. Voor een eventuele oudedagsreserve (FOR) kunt u alleen dit jaar (2022) nog een lijfrente bij de eigen BV bedingen. De BV treedt dan in plaats van de ondernemer en gaat verder met dezelfde boekwaarden. Aan de geruisloze inbreng zitten diverse voorwaarden verbonden. Zo moet er een verzoek ingediend worden bij de Belastingdienst waarna u een akkoordverklaring moet tekenen voor deze standaardvoorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vervreemdingsverbod op de aandelen in de BV voor een periode van 3 jaar. Wanneer er geen stille reserves aanwezig zijn, kan een ruisende inbreng een betere optie zijn.

  Een intentieverklaring of een voorovereenkomst?

  Wanneer u onderneemt via een eenmanszaak en u wenst deze om te zetten naar een BV, dan heeft u een intentieverklaring nodig. Hiermee geeft u aan dat u de intentie heeft om uw bedrijf in een BV in te brengen.

  Het insturen van de overeenkomst moet via een speciaal formulier van de Belastingdienst en dient aangetekend te geschieden.

  Het opstellen en het indienen van de intentieverklaring neemt behoorlijk veel tijd in beslag. Om die reden is het van belang om, voordat een besluit tot het oprichten van een BV wordt genomen, u zelf goed te laten informeren.

  Indien u meer specifieke informatie wenst over dit onderwerp verzoeken wij u contact met ons op te nemen.