Ga naar de inhoud

aanmaning of dwangbevel ontvangen?

  Heeft u een aanmaning of dwangbevel ontvangen?

  Krijgt u een aanmaning van de gemeente of de Belastingdienst, terwijl u eerder geen aanslag of beschikking heeft ontvangen waaruit blijkt dat u moest betalen, dan heeft het vaak zin om bezwaar te maken via een professionele rechtsbijstandsverlener.

  Vaak komt het voor dat de aanslag alleen bekend wordt gemaakt via de digitale berichtenbox van mijnoverheid.nl en dat u hiervan niet op de hoogte bent geweest. Het heeft dan vaak zin hebben om bezwaar te maken tegen de aanmaning. Als u niet reageert op de aanmaning krijgt u vaak een dwangbevel. Ook tegen het dwangbevel kunt u dan nog bezwaar maken.

  In veel gevallen mag bekendmaking van aanslagen en andere beschikkingen niet uitsluitend digitaal plaatsvinden.


  Aanmaning of dwangbevel tijdens uitstel van betaling

  U kunt binnen zes weken na het ontvangen van de aanmaning in bezwaar gaan. U kunt echter niet zomaar in bezwaar gaan. Dit kan alleen als de aanmaning ten onrechte is verzonden, bijvoorbeeld als er een verzoek voor een betalingsregeling of een verzoek voor uitstel van betaling loopt en dit verzoek nog niet is beantwoord door de Belastingdienst. Wanneer de Belastingdienst nog geen besluit heeft genomen op basis van uw verzoek, mag zij niet overgaan op verdere invordering en mag een aanmaning dus niet worden verstuurd.

  Wordt het verzoek tot betalingsregeling of uitstel van betaling afgewezen, dan moet de aanslag binnen veertien dagen worden betaald. Hier krijgt u altijd melding van. Echter komt het in de praktijk nog wel eens voor dat er een betaaltermijn van elf dagen wordt gegeven, in plaats van veertien. In het geval dat u een aanmaning ontvangt waarbij er een betaaltermijn van elf dagen wordt gegeven, kan u ook in bezwaar gaan tegen de aanmaning.

  Soms komt het voor dat u een aanmaning of dwangbevel ontvangt terwijl u wel heeft betaald. Dan is het zeker zinvol om bezwaar te maken tegen de aanmaning. Vaak denken mensen die ten onrechte een dwangbevel of aanmaning hebben ontvangen dat ze dat met een telefoontje naar de gemeente of Belastingdienst het probleem kunnen oplossen. Medewerkers aan de telefoon zijn vaak vriendelijk en behulpzaam. Als er achteraf toch geen goede oplossing komt, wat vaak voorkomt, kunt u aan de gemaakte telefonische afspraken geen rechten ontlenen. Daarom is het vaak toch zinvol om formeel bezwaar te maken tegen de aanmaning of het dwangbevel. Dan krijgt u schriftelijk duidelijkheid over uw situatie. Indien u het dan niet eens bent met het besluit heeft u daarna nog vaak de mogelijkheid om uw situatie voor te leggen aan de rechtbank.


  Hulp bij in bezwaar gaan tegen aanmaning of dwangbevel

  Vaak hebben mensen het idee dat het geen zin heeft om in bezwaar te gaan tegen de Belastingdienst, of dat het erg lastig is om dit te doen. Wij kunnen u daarom helpen om in bezwaar te gaan tegen bijvoorbeeld een aanmaning. Onze specialisten zijn op de hoogte van de regels en wetten waar de Belastingdienst zich aan moet houden, waardoor er voor uw situatie kan worden gekeken of het mogelijk is om in bezwaar te gaan. Bovendien vragen wij aan de Belastingdienst of gemeente een vergoeding voor de door u gemaakte kosten voor het bezwaarschrift dat door ons wordt opgesteld, zodat deze kosten niet voor uw rekening komen.
   

  Deel hier uw aanslag/ beschikking, .aanmaning of dwangbevel zodat wij voor u bezwaar kunnen maken.